ÁSZF

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Hatályos ettől a naptól: 2022.07.27.

https://www.k3sewingstudioblog.com/

Üdvözlöm a honlapon! Kérem, amennyiben megtisztel bizalmával, és a vállalkozóval kapcsolatba lép, olvassa el az Általános Szerződési Feltételeket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe a szolgáltatást, ha a leírtakkal minden pontban egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

Impresszum: Vállalkozás adatai

Név: Sármezei Krisztina egyéni vállalkozó
Székhelye : Magyarország, 7400 Kaposvár, Tallián Gyula utca 118.
Levelezési címe: Magyarország, 7400 Kaposvár, Tallián Gyula utca 118.
Nyilvántartásba vevő hatóság: Belügyminisztérium, Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes  Államtitkár, Okmányfelügyeleti Főosztály
Nyilvántartási száma: 52532782
Adószáma: 68984975-1-34
Statisztikai számjele: 68984975-1392-231-14
Tel: 06705675337
e-mail: k3sewingstudi@gmail.com
Honlap: https://www.k3sewingstudioblog.com/
Bankszámlaszám: HU12 1040 3909 5052 6881 7881 1000

Tárhelyszolgáltató adatai:

Név:  MAGYARHOSTING  Websupport Magyarország Kft.
Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.
Adószám: 23495919-2-41
Honlap: https://www.mhosting.hu/
Ügyfélszolgálat :
Telefon 0-24: +36 1 700 2323 (telefonos menütérkép megtekintése)
FAX: +36 1 700 2254
Email: info@mhosting.hu
Online ügyfélkapu: https://online.mhosting.hu
Online ügyfélszolgálat: https://online.mhosting.hu
Személyes ügyfélszolgálat: munkanapokon, hétfőtől péntekig 09:00-17:00

Fogalmak

Honlap: a jelen weboldal, amely kizárólak ismeretanyag közlésére szolgál.
Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében kommunikáció, kapcsolatfelvétel létrejöttére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz
Vállalkozás: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy

Vonatkozó jogszabályok

A Szerződésre a magyar jog előírásai az irányadóak, és különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről
2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
151/2003. (IX.22.) kormányrendelet a tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról
45/2014. (II.26.) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól
19/2014. (IV.29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól
1997. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról
2011. évi CXX. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/302 RENDELETE (2018. február 28.) a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)

Az ÁSZF hatálya, elfogadása

A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet jelen ÁSZF nem tartalmaz, a Honlapon elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják.

A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nyelve a magyar nyelv.

Telefon: 06705675337
Internet cím:  https://www.k3sewingstudioblog.com/
E-mail: k3sewingstudio@gmail.com

Szerzői jogok

A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) 1. § (1) bekezdése értelmében a weboldal szerzői műnek minősül, így annak minden része szerzői jogi védelem alatt áll. Az Szjt. 16. § (1) bekezdése alapján tilos a weboldalon található grafikai és szoftveres megoldások, számítógépi programalkotások engedély nélküli felhasználása, illetve bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldal, vagy annak bármely része módosítható. A weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni a jogtulajdonos írásos hozzájárulása esetén is csak a  weboldalra való hivatkozással, forrás feltüntetésével lehet.
A jogtulajdonos: Sármezei Krisztina Egyéni vállalkozó.

A digitális adattartalom működése, műszaki védelmi intézkedések

 A weboldalon megjelenő digitális tartalmakat az ÁSZF-ben megnevezett tárhely szolgáltató a saját szabályi szerint kezeli. Az adatok a szolgáltató szerverein elérhetőek. Rendszeresen mentés készül a teljes adattartalomról, így probléma esetén az eredeti adattartalom visszaállítható.
A felhasználók adatainak kezeléséről a mindenkor érvényes, és a weboldalon külön is feltűntetett Adatkezelési Nyilatkozat tartalmazza.

Az Általános Szerződési Feltételek dokumentum az alábbi linkre kattintva Pdf formátumban letölthető.